Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, tổng diện tích lúa cả năm 2012 đạt gần 7,75 triệu ha, tăng 1,2% so với năm 2011. Năng suất bình quân ước đạt 56 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng ước đạt 43,4 triệu tấn, tăng hơn 1 triệu tấn (tương đương tăng 2,6%) so với năm trước.
Hiện tại, các tỉnh miền Nam đã thu hoạch được hơn 1,93 triệu ha lúa Hè Thu, chiếm 96,3% diện tích xuống giống. Trong đó, các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch hơn 1,62 triệu ha, tăng hơn 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ thu hoạch lúa Hè Thu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long khá nhanh một phần do cảnh báo lũ năm nay về sớm và nhiều địa phương bố trí tăng đáng kể diện tích lúa Thu Đông.
Theo đánh giá sơ bộ của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, năng suất lúa Hè Thu trên diện tích thu hoạch tăng nhẹ so với vụ trước, bình quân đạt khoảng 55 tạ/ha, ước sản lượng toàn vùng đạt hơn 9 triệu tấn.

Công Trí (Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *