Dựa vào số liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo sản lượng gạo cho sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nhật Bản năm 2016 tăng 28% lên 491.000 tấn so với 383.180 tấn năm 2015 do những sáng kiến của chính phủ.
Chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích nông dân giảm sản lượng gạo phục vụ tiêu thụ của người và tăng sản lượng gạo dành cho sản xuất thức ăn chăn nuôi với nhiều biện pháp khuyến khích, kể cả trợ cấp tính theo năng suất.
Mặt khác, sản lượng gạo dành cho tiêu thụ của người trong năm 2016 dự đoán giảm 1% xuống 7.189 triệu tấn so với 7,269 triệu tấn năm 2015.
Tổng sản lượng gạo năm 2016 dự đoán tăng nhẹ lên 7,68 triệu tấn so với 7,65 triệu tấn năm 2105.
Tỷ trọng sản lượng gạo dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi trong tổng sản lượng gạo năm 2016 tăng lên 6,4% so với 5% năm 2015.
Lượng gạo sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2014-2015 tăng 60% lên 1,172 triệu tấn so với 732.983 tấn năm trước đó.
Trong 3 tháng đầu niên vụ 2015-2016 (tháng 10 – tháng 12/2015) lượng gạo sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nhật Bản đạt 332.620 tấn. USDA Post dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015-2016.
Trong khi đó, sử dụng ngô, lúa miến và lúa mỳ đã tương ứng giảm 2%, 10% và 43% xuống 10,53 triệu tấn, 901.173 tấn và 366.510 tấn trong năm 2014-2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *