Sản lượng gạo của Hàn Quốc năm 2015 lên cao nhất 6 năm qua nhờ năng suất tăng, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc.
Theo đó, sản lượng gạo 2015 đạt 4,32 triệu tấn, tăng 2% so với 4,24 triệu tấn năm 2014. Sản lượng gạo của nước này liên tục tăng trong 3 năm qua.
Sản lượng gạo năm 2015 tăng bất chấp diện tích gieo cấy giảm 2%.
Năng suất tăng 4,2% lên 5,42 tấn/ha so với 5,2 tấn/ha năm ngoái.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-1411-3292077/#ixzz3sUd8tgXT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *