Khoảng 5-15% của sản lượng lúa vụ Kharif của Pakistan (vụ mùa mưa) bị hư hỏng do mưa lớn và lũ vào sông Sutlej của Ấn Độ. Hầu hết các diện tích lúa bị hư hỏng ở phần phía bắc của nước này và có thể lan xuống phía nam nếu mưa tiếp tục trong vài tuần tới.
Mục tiêu của chính phủ Pakistan là sản xuất 6,2 triệu tấn lúa gạo trong năm tài chính 2013-2014 (tháng 7-tháng 6) có thể không đạt được. Điều này có thể dẫn tới lượng gạo xuất khẩu năm 2013-2014 xuống dưới con số 3,1 triệu tấn của năm 2012-2013.
Pakistan sản xuất 5,54 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2012-2013, giảm khoảng 20% so với mục tiêu của chính phủ là 6,9 triệu tấn do chi phí sản xuất cao và tình trạng thiếu điện

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *