Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 1/2016, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 470,1 triệu tấn, giảm 2% so với năm trước do diện tích và năng suất giảm.
Sản lượng gạo của khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Bắc Mỹ đóng góp lớn nhất vào mức giảm của sản lượng toàn cầu.
Theo dự báo của USDA, diện tích trồng lúa toàn cầu năm 2015-2016 đạt 158,9 triệu ha, giảm so với 159,95 triệu ha năm 2014-2015 nhưng hầu như không đổi so với 158,9 triệu ha ước tính trong báo cáo tháng trước.
Năng suất lúa bình quân năm 2016 đạt 4,41 tấn/ha, giảm nhẹ so với 4,46 tấn/ha năm 2015.
Tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2015-2016 ước đạt 484,3 triệu tấn, tăng 2,4 triệu tấn so với năm 2014-2015, nhưng giảm so với 484,6 triệu tấn ước tính trong báo cáo tháng trước.
Trung Quốc chiếm hơn 9/10 mức tăng tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2015-2016. Ngoài ra, USDA cũng dự báo tiêu thụ gạo của Bangladesh, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines cũng tăng.
USDA ước tính, tồn kho gạo cuối vụ 2015-2016 giảm 14% xuống 89,7 triệu tấn. Trong khi tồn kho cuối vụ tại Ấn Độ, Pakista, Việt Nam và Mỹ giảm thì tồn kho tại Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Philippines tăng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *