Sản lượng lúa năm 2015 của Việt Nam ước đạt 45,2 triệu tấn so với 44,97 triệu tấn năm 2014 bất chấp thời tiết khô hạn ảnh hưởng xấu đến 50.000 ha đất trồng lúa ở khu vực miền Trung, các nguồn trong nước dẫn lời Bộ NN&PTNT Việt Nam (MARD) cho biết.
Bên lề hội thảo đánh giá hoạt động của MARD năm 2015, Giám đốc Cục Trồng trọt cho biết năng suất lúa bình quân năm nay tăng 0,1% lên 5,77 tấn/ha, chủ yếu do dự báo thời tiết và phân tích chính xác tình trạng thời tiết khô hạn của MARD.
Tuy nhiên, hơn 9.000 ha đất trồng lúa tại các tỉnh phía nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng xâm mặn.
MARD cũng cho biết, sản lượng ngô của Việt Nam tăng 378.000 tấn lên 50,54 triệu tấn. Chính phủ đang dự kiến tăng cường chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng ngô để đối phó với biến đổi khí hậu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Việt Nam năm 2016 đạt 45,12 triệu tấn so với 44,92 triệu tấn năm 2015; xuất khẩu đạt 7,1 triệu tấn, tăng so với 6,3 triệu tấn năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *