Công ty Cung cấp Ngũ cốc Quốc gia Brazil (Conab) dự báo sản lượng lúa của nước này niên vụ 2014-2015 sẽ đạt 12,499 triệu tấn (8,50 triệu tấn gạo), tăng 3% so với 12,121 triệu tấn (8,24 triệu tấn gạo) năm 2013-2014, nhưng giảm nhẹ so với 12,544 triệu tấn dự báo hồi tháng 6.
Conab ước tính diện tích trồng lúa 2014-2015 đạt 2,292 triệu ha, giảm 3,4% so với 2,373 triệu ha năm 2013-2014. Năng suất trung bình năm 2014-2015 ước đạt 5,5 triệu tấn/ha, tăng 7,6% so với 5,11 tấn/ha năm trước.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng lúa của Brazil năm 2015-2016 (tháng 4 – tháng 3) đạt 11,765 triệu tấn (8 triệu tấn gạo), giảm 6% so với 12,500 triệu tấn (8,5 triệu tấn gạo) năm 2014-2015. Diện tích gieo cấy giảm xuống 2,3 triệu ha.
Xuất khẩu gạo của Brazil năm 2015 dự báo đạt 1 triệu tấn và nhập khẩu đạt 550.000 tấn.
 
Nguồn: NCĐT
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *