Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo sản lượng lúa của Brazil năm 2015 đạt 12,44 triệu tấn, tăng 3% so với 12,122 triệu tấn năm 2014 do diện tích gieo cấy cũng như năng suất đều tăng.
Hoạt động xuống giống vụ 2015-2016 (tháng 12 – tháng 8) sẽ bắt đầu vào tháng 1/2016 tại các vùng Bắc/Đông Bắc.
Dự báo của FAO trái ngược với dự đoán của Công ty Công cấp Ngũ cốc Quốc gia (Conab). Hồi tháng 12/2015, Conab ước tính sản lượng lúa 2015-2016 của Brazil đạt 11,921 triệu tấn (8,2 triệu tấn gạo), giảm 4% so với 12,436 triệu tấn (8,6 triệu tấn gạo) niên vụ 2014-2015 do diện tích gieo cấy giảm.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa niên vụ 2015-2016 (tháng 4 – tháng 3) của Brazil đạt 11,765 triệu tấn (8 triệu tấn gạo), giảm 6% so với 12,5 triệu tấn (8,5 triệu tấn gạo) niên vụ 2014-2015.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *