Mặc dù sản lượng lúa gạo giảm trong quý II năm nay, sản lượng nửa đầu năm 2013 của Philippines vẫn đạt khoảng 8 triệu tấn, tăng khoảng 1,4% so với 7,89 triệu tấn sản xuất trong cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng cao hơn mục tiêu 7,9 triệu tấn mà chính phủ đề ra trước đó.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Salvador Salacup, sản lượng lúa gạo trong quý II/2013 (tháng 4-tháng 6) giảm 2% so với cùng kỳ năm 2012 xuống khoảng 3,83 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn khoảng 5% so với mục tiêu chính thức khoảng 3,63 triệu tấn. Sản lượng lúa gạo Philippines quý II thường thấp hơn so với quý I do thời tiết thiếu ổn định.
Theo mục tiêu tự túc gạo, chính phủ Philippines đặt kế hoạch tổng sản lượng lúa năm 2013 đạt khoảng 20 triệu tấn, tăng khoảng 11% so với khoảng 18 triệu tấn năm 2012.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *