Sản lượng lúa quý III của Philippines đạt 2,55 triệu tấn, giảm 15,7% so với 3,027 triệu tấn cùng kỳ năm 2014, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), chủ yếu do khô hạn do El Nino gây ra.
Sản lượng lúa trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 10,875 triệu tấn, giảm 4,7% so với 11,407 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu của PSA cho thấy, giá lúa bình quân tại cửa trang trại giảm xuống 17,75 peso/kg (377 USD/tấn) trong quý III/2015, giảm 13,4% so với 20,51 peso/kg (435 USD/tấn) cùng kỳ năm 2014.
9 tháng đầu năm 2015, giá lúa bình quân tại cửa trang trại giảm xuống 17,5 peso/kg (371 USD/tấn), giảm 13,4% so với 20,21 peso/kg (429 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-1411-3292077/#ixzz3sUduXPjp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *