Sản lượng lúa của Trung Quốc năm 2015 ước đạt 208,3 triệu tấn, tăng nhẹ so với 206,4 triệu tấn năm 2014, Reuters dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết.
Tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc năm 2015 dự đoán tăng 2,4% lên 621 triệu tấn từ 606 triệu tấn năm 2014, trong đó sản lượng gạo, ngô và lúa mỳ ước đạt 572 triệu tấn, tăng 2,7%.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Trung Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6) đạt 207,86 triệu tấn so với 206,43 triệu tấn niên vụ trước. Năm 2015, Trung Quốc nhập khẩu 4,315 triệu tấn gạo và ước đạt 4,7 triệu tấn năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *