Chính phủ Thái Lan đã hạ dự báo sản lượng lúa vụ chính 2015 giảm 2,44 triệu tấn, tương ứng 9%, xuống 24,135 triệu tấn so với 26,576 triệu tấn dự báo trước đó do điều kiện thời tiết khô hạn tại các vùng trồng lúa chủ chốt, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp (OAE).
Trong tháng 4, OAE ước tính tổng sản lượng lúa của Thái Lan năm 2014-2015 (tháng 1 – tháng 12/2015) đạt 32,6 triệu tấn (trong đó, 27,1 triệu tấn vụ chính và 5,5 triệu tấn vụ 2), giảm 11% so với 36,77 triệu tấn (27,09 triệu tấn vụ chính và 9,67 triệu tấn vụ 2) trong năm trước.
Hiện Thái Lan còn 16 triệu tấn gạo lưu kho quốc gia và chính phủ dự định mở bán 1,39 triệu tấn vào phiên đấu giá ngày 7/7. Trong 7 phiên đấu giá trước đây, Thái Lan đã bán được 2,94 triệu tấn gạo, thu về 30,2 tỷ baht (894 triệu USD).
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Thái Lan năm 2014-2015 đạt 28,409 triệu tấn (18,75 triệu tấn gạo), giảm 8% so với 31 triệu tấn (20,46 triệu tấn gạo) năm 2013-2014.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *