Vừa qua, tại Đồng Tháp, Chi hội Thương mại giống cây trồng ĐBSCL phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thường niên đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2015 và đề xuất kế hoạch hoạt động thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2016, hội viên trong Chi hội Thương mại giống cây trồng ĐBSCL cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Việc sử dụng giống lúa thị trường trong vùng có nhiều thay đổi, giống mà thị trường cả vùng cần nhiều nhất vẫn là OM5451, OM4900, OM6976, Jasmine 85, IR 50404, Nàng Hoa 9… Ông Phan Văn Liêm, Chi hội thương mại giống cây trồng ĐBSCL cho biết: Hiện nay trong hoạt động SX giống vẫn còn nhiều hạn chế do việc sử dụng số lượng giống lúa xác nhận do các trung tâm giống trong vùng cung ứng trên thị trường khoảng 1 – 5%. Ngoài ra, thị trường giống lúa vùng ĐBSCL vẫn còn rất sơ khai, nhỏ lẻ, tính bình quân thị trường toàn vùng đạt khoảng 10%.
Để việc sản xuất giống nông nghiệp từng bước nâng cao trong thời gian tới, các chi hội sẽ đổi mới cơ chế quản trị DN, thường xuyên đào tạo nguồn nhân lực, nhận diện được lợi thế trên thương trường, đẩy mạnh và cung ứng giống có chất lượng. Hội nghị cũng là dịp mở ra cơ hội liên kết và phối hợp giữa các thành viên trong Chi hội Thương mại giống cây trồng vùng ĐBSCL và Viện Lúa ĐBSCL về công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học và thực hiện tác quyền, bản quyền….
Nguồn : http://nongnghiep.vn/su-dung-giong-lua-xac-nhan-con-thap-post172238.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *