Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào lúc 8h ngày 20/03/2012 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

(Xem danh sách tài liệu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *