Để tạo điều kiện cho nông dân nâng cao đời sống, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung gia tăng chế biến lúa gạo thành các sản phẩm giá trị cao. Sản phẩm chính và phụ phẩm của lúa gạo sẽ là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, sinh hóa nhằm tăng thêm việc làm cũng như tăng giá trị cho lúa gạo.
Đồng thời, các tỉnh giúp nông dân xây dựng thương hiệu lúa gạo để nông dân sản xuất hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường cung cấp thông tin thị trường để giúp nông dân có kế hoạch sản xuất theo cơ chế thị trường, giảm thiểu rủi ro do hàng hóa dư thừa, rớt giá.
Đặc biệt, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng liên kết “4 nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nhà nông) để giải quyết vấn đề sản xuất và tiêu thụ nông sản trong quá trình sản xuất, trong đó mở rộng liên kết theo mô hình cánh đồng mẫu lớn là ưu tiên hàng đầu.
Theo Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam, mỗi hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long canh tác bình quân gần 1 ha đất với thu nhập khoảng 39 triệu đồng/năm/ha. Hàng năm, đồng bằng sông Cửu Long cung cấp lượng lúa gạo, thủy sản, trái cây lớn nhất nước và đóng góp 23% GDP cả nước.

Theo Thùy Trang (Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *