Bộ NNPTNT tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh việc sử dụng một phần thóc, gạo chất lượng thấp để sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần tiêu thụ lúa, gạo sản xuất trong nước và giảm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mà Văn phòng Chính phủ cho biết ngày 13.5. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) rà soát, cân đối khả năng xuất khẩu theo từng thị trường, khu vực thị trường để xác định chỉ tiêu xuất khẩu gạo; kiến nghị với Thủ tướng những giải pháp cần thiết khác để hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu gạo có hiệu quả vào các thị trường.

Nhiệm vụ của Bộ Công Thương là chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT, VFA nghiên cứu, phân tích đánh giá tác động của việc thí điểm bỏ giá sàn gạo xuất khẩu để đề xuất hướng điều hành phù hợp cho thời gian tới. Đồng thời hướng dẫn việc cho phép một số công ty trực thuộc 2 Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, miền Nam được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới.

Nguồn: https://www.tintucnongnghiep.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *