Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 370/QĐ-TTg thay thế Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên – Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành kèm theo Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 7/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định mới ban hành, Tổng công ty Lương thực miền Nam có 14 đơn vị trực thuộc,16 công ty con và 15 công ty liên kết.
Theo đó, thay vì chỉ có 12 đơn vị trực thuộc, 11 công ty con và 11 công ty liên kết như hiện nay. Theo Quyết định mới ban hành, Tổng công ty Lương thực miền Nam có 14 đơn vị trực thuộc (bổ sung 2 đơn vị là Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Lương thực Bến Tre),16 công ty con và 15 công ty liên kết.
Theo Quyết định mới ban hành ngày 3/4/2012, Tổng công ty Lương thực miền Nam có 16 công ty con, như vậy đã bổ sung thêm 5 công ty con gồm: Công ty TNHH Lương thực Sài Gòn (công ty TNHH một thành viên), Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông (công ty TNHH hai thành viên), Công ty CP Lương thực Hậu Giang, Công ty CP Thực phẩm Biển Xanh, Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi.
Số công ty liên kết của Tổng công ty Lương thực miền Nam cũng tăng từ 11 công ty lên 15 công ty, trong đó bổ sung thêm 4 công ty là: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cửu Long; Công ty cổ phần Vận tải Biển Hoa Sen, Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Campodia – Việt Nam và Công ty TNHH Lương thực V.A.P.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty TNHH hai thành viên Du lịch Hàm Luông và các Công ty cổ  phần: Thực phẩm Biển Xanh, Đầu tư Phát triển Cửu Long, Vận tải biển Hoa Sen.

Hoàng Diên (Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *