Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 đến hết ngày 15/8/2013.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo thực hiện.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Hè Thu năm 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngày 29/7, sau khi kiểm tra việc thu mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu năm 2013 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long việc mua tạm trữ thóc gạo có thể không đạt chỉ tiêu vào hạn chót (ngày 31/7).
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua báo cáo của đoàn kiểm tra và Hiệp hội Lương thực Việt Nam, dự kiến đến ngày 31/7 (thời điểm kết thúc thu mua tạm trữ lúa gạo theo quyết định 850/QĐ-TTg ngày 4/6/2013), khả năng thu mua tạm trữ chỉ đạt khoảng 80-85% chỉ tiêu Chính phủ giao với khối lượng tương đương 800.000-850.000 tấn.
Mặt khác, vào thời điểm tháng 8/2013, nhiều tỉnh ở ĐBSCL vẫn đang vụ thu hoạch rộ (diện tích thu hoạch dự kiến 680.000 ha, ước đạt 3,74 triệu tấn lúa với sản lượng hàng hóa là 1,51 triệu tấn quy gạo). Sản lượng này có thể sẽ tác động làm giá lúa, gạo giảm xuống.
Từ thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu 2013 đến ngày 15/8 để đảm bảo thu mua đủ 1 triệu tấn quy gạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phương Hiển (Chinhphu.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *