Trong thời gian tới những cơ sở xay xát lúa gạo xuất khẩu phải xây dựng thêm phòng phân tích nếu muốn đạt tiêu chuẩn xay xát lúa gạo cho xuất khẩu.
Đây là một trong những quy định mà Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy  sản và nghề muối – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra trong bản dự thảo Quy chuẩn quốc gia ngành lương thực để lấy ý kiến doanh nghiệp xay xát lúa gạo phục vụ xuất khẩu.
Cụ thể, phòng phân tích phải có các thiết bị phân tích thử nghiệm chuyên dùng đối với các chỉ tiêu về độ ẩm, tạp chất, hạt trong nguyên, hạt bệnh, hạt xanh non, thiết bị xay xát thí nghiệm… để phân loại lúa nhằm kiểm tra phân tích nguyên liệu đầu vào nếu các các cơ sở chế biến muốn được Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn xay xát lúa gạo xuất khẩu. Bên cạnh đó, các cơ sở phải có dây chuyền xay xát lúa gạo có công suất tối thiểu 10 tấn lúa/giờ.
Theo Xí nghiệp Lương thực Cửu Long, thuộc Công ty TNHH Lương thực TPHCM, để có thể trang bị máy tách màu nhằm nâng cao chất lượng gạo thành phẩm, đặc biệt là gạo thơm, gạo cao cấp, cũng như hệ thống phối trộn gạo thành phẩm thì phải đầu tư một số tiền khoảng hơn 2 tỉ đồng.
Ông Đỗ Văn Nam, Cục trưởng Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, đã từ chối đưa bình luận về vấn đề này.
Ngoài ra, theo bản dự thảo, cơ sở muốn được cấp giấy chứng nhận xuất khẩu gạo phải có hệ thống nhà vệ sinh với đầy đủ thiết bị bảo đảm vệ sinh và có bồn rửa tay, được bố trí ở nơi thuận tiện, cách ly với khu vực sản xuất. Trung bình 25 người phải có một nhà vệ sinh.
Giải thích về vấn đề này, Cục Chế biến thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối cho biết đã có đoàn đi kiểm tra các cơ sở chế biến tại ĐBSCL và nhận thấy nhiều cơ sở chế biến đã không có nhà vệ sinh cho công nhân làm việc. Vì thế, ban soạn thảo mới đưa tiêu chuẩn như trên.

Ngọc Hùng (TBKTSG Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *