Chính phủ Thái Lan đang dự định hạn chế diện tích vụ lúa chính năm 2016 ở 8,93 triệu ha so với 9,88 triệu ha năm 2015 nhằm cân bằng cung-cầu gạo, theo các nguồn tin trong nước. Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ thông báo khu vực xuống giống cụ thể vào tuần tới cùng với lịch xuống giống.
Thư ký thường trực Bộ Thương mại cho biết, Ủy ban Kế hoạch sản xuất lúa gạo của chính phủ nhận thấy cần hạn chế diện tích gieo cấy trong khi thúc đẩy người dân sản xuất các loại cây trồng khác nhằm đảm bảo giá lúa gạo ổn định và tăng thu nhập cho nông dân. Những diện tích đất không phù hợp cho trồng lúa sẽ được chuyển đổi sang các loại cây thương mại khác. Bộ Nông nghiệp sẽ giúp nông dân chuyển đổi cây trồng trong khi Bộ Thương mại sẽ giúp họ tìm việc làm để tăng thu nhập.
Chính phủ Thái Lan đã sử dụng số liệu của Cơ quan Công nghệ Vũ trụ và Thông tin Địa lý để xác định diện tích trồng lúa.
Chính phủ cũng khuyến khích nông dân thành lập các hợp tác xã nhằm cắt giảm chi phí, Ngân hàng Nông nghiêp và Hợp tác xã Thái Lan (BAAC) sẽ cung cấp khoản tín dụng 5 triệu baht (142.996 USD) với lãi suất ưu đãi cho mỗi hợp tác xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *