Ủy ban Chính sách Lúa gạo Quốc gia (NRPC) đã thông qua việc bán 37.000 tấn gạo hư hỏng lưu kho cho các cơ sở sản xuất phân bón và sản xuất điện, theo Bloomberg.
Đây là một phần trong số 37.413 tấn gạo hư hỏng lưu kho chào bán trong phiên đấu giá hôm 1/12/2015. Giá bán được thông qua là 5.020-5.420 baht/tấn (139-150 USD/tấn).
Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch bán 2 triệu tấn gạo hư hỏng lưu kho cho mục đích sử dụng công nghiệp với từng lô 1.000-6.000 tấn.
Thái Lan đã bán được 4,6 triệu tấn gạo lưu kho, thu về 49 tỷ baht (1,4 tỷ USD) trong 10 phiên đấu giá kể từ khi chính phủ quân sự lên nắm quyền hồi tháng 5/2014.
Với 13 triệu tấn gạo lưu kho, Thái Lan hy vọng xuất khẩu được 10 triệu tấn gạo trong năm nay và 9 triệu tấn năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *