Năng suất lúa trung bình toàn cầu có thể sẽ giảm khoảng 1% trong 2013-2014 do thời tiết bất lợi ở các nước sản xuất gạo chủ chốt ở châu Á trong năm nay, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Do vậy, USDA ước tính sản lượng gạo toàn cầu sẽ giảm khoảng 2,6 triệu tấn.
Trong báo cáo của mình, USDA ước tính năng suất lúa gạo toàn cầu có thể giảm từ trên 4,44 tấn/ha trong năm 2012-2013 xuống khoảng 4,38 tấn/ha trong 2013-2014 chủ yếu là do điều kiện thời tiết không thuận lợi ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai nhà sản xuất gạo hàng đầu. USDA giảm ước tính sản lượng gạo 2013-2014 của Ấn Độ xuống khoảng 103 triệu tấn, giảm khoảng 2 triệu tấn so với dự báo của tháng trước và giảm khoảng 5 triệu tấn so với ước tính trước đó khoảng 108 triệu tấn. Tháng trước, USDA đã giảm ước tính cho sản lượng lúa gạo Trung Quốc từ 142 triệu tấn xuống khoảng 141,5 triệu tấn.
USDA cho biết lốc xoáy lặp đi lặp lại đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa ở Ấn Độ, trong khi thời tiết khô hơn bình thường ở Nam Trung Quốc gây ảnh hưởng xấu đến năng suất lúa của vụ lúa mùa muộn đó. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng khiến sản lượng lúa gạo ở Philippines, Thái Lan, Mỹ , Pakistan và Myanmar giảm trong năm nay. Ước tính sản lượng gạo toàn cầu cho 2013-2014 bây giờ khoảng 470,6 triệu tấn, giảm khoảng 2,6 triệu tấn so với ước tính trước đây khoảng 473,2 tấn.
Sản xuất lúa gạo toàn cầu trong 2013-2014 dự kiến ​​sẽ cao hơn năm ngoái (khoảng 469 triệu tấn). Tuy nhiên, sản lượng lúa gạo có thể đạt cao hơn nhiều do diện tích trồng lúa kỷ lục trong 2013-2014. Theo USDA, diện tích trồng lúa toàn cầu đạt 160,1 triệu ha trong 2013-2014, tăng 2,7 triệu ha hay khoảng 1,6% so với niên vụ 2012-2013. USDA cho biết rằng có rất nhiều nơi mở rộng diện tích (chủ yếu là ở Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria và Pakistan) do chính phủ hỗ trợ giá cao hơn.
Tiêu thụ gạo toàn cầu trong 2013-2014 ước tính khoảng 470,9 triệu tấn, tăng khoảng 6,3 triệu tấn so với năm trước đó trong khi kho dự trữ gạo toàn cầu kết thúc trong 2013-2014 được dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 104,3 triệu tấn, giảm khoảng 2,2 triệu tấn so với trên 106,5 triệu tấn trong năm 2012-2013.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *