Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2011 như sau:

Mức tạm ứng cổ tức năm 2011: 20% / mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2011: 17 giờ ngày 10/10/2011

Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 24/10/2011 đến hết ngày 29/10/2011.

Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *