Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
Thời gian chốt danh sách cổ đông: vào lúc 16 giờ 30 ngày 09/12/2011.

(xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *