Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Thời gian chốt danh sách cổ đông: vào lúc 17 giờ 00 ngày 25/02/2012.

(xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *