Về việc chốt danh sách cổ đông để lập hồ sơ đăng ký niêm yết

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trân trọng thông báo : Hội đồng quản trị sẽ chốt danh sách cổ đông vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 03 năm 2012 để lập hồ sơ đăng ký niêm yết với Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

(Xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *