Tên Dự án: Kho trữ lúa, hệ thống sấy lúa tươi, xay xát và lau bóng gạo Đa Phước
Tên gói thầu: Gói thầu số 1 – Kè và san lấp mặt bằng

Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *