Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và điều kiện tham gia đấu thầu Công trình Cải tạo – Nâng cấp Văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *