• Cổ tức được chi trả năm 2013: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  • Hình thức trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
  • Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 22/5/2014 và vào các ngày làm việc trong tuần.

(Xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *