Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã kêu gọi chính phủ nước này thực hiện các thay đổi trong đấu thầu gạo để giúp tăng lượng dự thầu. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái (Trea), chính phủ nên cung cấp giấy chứng nhận chất lượng cho các thương nhân trước khi đấu thầu cùng với các chi tiết kể từ ngày mua gạo. Chính phủ cũng nên bán gạo từ kho dự trữ với giá gần hơn với giá thị trường và công bố kịp thời kết quả của mỗi phiên đấu giá.
Tháng trước, chính phủ Thái Lan đã tổ chức hai phiên đấu giá để giải phóng gạo tồn kho. Trong phiên đấu giá đầu tiên cho 350.000 tấn, chỉ có 5 nhà thầu tham gia và 90.000 tấn được bán ra. Trong lần thứ hai cho 200.000 tấn, năm nhà thầu tham gia và chỉ có 120.000 tấn được bán ra. Chính phủ đã không công bố giá trúng thầu cho đến nay.
Chính phủ Thái Lan có kế hoạch bán đấu thầu khoảng 400.000 tấn gạo hai lần mỗi tháng để lấy chỗ tích trữ gạo vụ mới, vụ lúa 2013-2014.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *