Việc thu hoạch lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long đã sắp hoàn thành, và nông dân bắt đầu xuống giống vụ hè thu, với mục tiêu sản xuất 8 triệu tấn lúa trên 1,62 triệu hécta.
Đồng bằng sông Cửu Long đã sản xuất 24 triệu tấn lúa trong năm 2010, chiếm 60% tổng sản lượng và 90% xuất khẩu của toàn quốc.
Việt Nam giữ lại 20% sản lượng để dự trữ.
Thống kê về xuất khẩu

2011 2010
Xuất khẩu Khối lượng Trị giá Khối lượng Trị giá
Từ tháng 1- giữa tháng 4 2.580.000 tấn 1,28 tỷ đô la 2.199.000 tấn 1,17 tỷ đô la
Giá (FOB cảng Sài gòn)
5% tấm 440-520 đô la/tấn 470-500 đô la/tấn
25% tấm 400-498 đô la/tấn 340-470 đô la/tấn

Thống kê và dự báo về cung – cầu

2011 2010 2009
Sản lượng lúa (tấn) 39,75 triệu 39,99 triệu 38,89 triệu
– Vụ đông xuân Chưa có số liệu 19,22 triệu 18,69 triệu
– Vụ hè thu Chưa có số liệu 11,59 triệu 11,18 triệu
– Vụ thứ 3 Chưa có số liệu 9,18 triệu 9,02 triệu
Tổng diện tích 3 vụ (hécta) 7,48 triệu 7,51 triệu 7,44 triệu
Tiêu thụ/dự trữ lúa (tấn) Chưa có số liệu 28 triệu 28 triệu
Xuất khẩu (quy gạo) (tấn) 7,1-7,4 triệu 6,83 triệu 6,05 triệu
Tồn kho cuối vụ (tấn) 0,80 triệu 0,84 triệu 1,45 triệu

Nguồn: Vinanet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *