Cơ quan Thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo tồn kho gạo cuối vụ của Trung Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6) tăng lên 50,61 triệu tấn, tăng 5% so với 47,64 triệu tấn năm 2014-2015 và giảm so với 47,76 triệu tấn ước tính của USDA do nhu cầu giảm.
USDA Post cũng dự báo tồn kho gạo cuối vụ năm 2016-2017 tăng lên 52,91 triệu tấn.
Theo USDA Post, tiêu thụ gạo năm 2015-2016 của Trung Quốc đạt 148 triệu tấn, giảm so với 150,3 triệu tấn ước tính của USDA do thị hiếu tiêu dùng thay đổi, kinh tế giảm tốc và lượng gạo sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Tiêu thụ gạo năm 2016-2017 dự báo tiếp tục giảm xuống 147,4 triệu tấn.
Trong khi đó, Post ước tính nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2015-2016 đạt 5 triệu tấn, tăng so với 4,7 triệu tấn năm trước đó. Thương nhân Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu gạo miễn là giá gạo nội địa cao hơn so với các nước láng giềng.
Theo Post, sản lượng lúa của Trung Quốc năm2015-2016 đạt 208,243 triệu tấn, tăng nhẹ so với 206,51 triệu tấn năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *