Chính sách trợ giá gạo cho nông dân của Thái Lan đang bị ách tắc vì sự thay đổi chính trị của nước này. Hơn 4 tháng qua, nhiều hộ nông dân ở ít nhất 5 tỉnh của Thái Lan không được chính phủ chi trả tiền bán gạo, mặc dù họ đã giao gạo vào kho dự trữ quốc gia.
Vì thế, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn do không có tiền tái sản xuất, chưa kể nợ vay ngân hàng phải trả lãi. Giới chức phụ trách chương trình gạo cho biết không có tiền để thanh toán cho nông dân, bởi ngân sách từ trung ương chưa rót xuống cho địa phương. Bộ Tài chính Thái Lan hứa sẽ chuyển tiền thanh toán tiền gạo cho nông dân nhưng chỉ một số nhỏ hộ nhận được.
Chính sách trợ giá gạo được nước này thực hiện từ 2 năm qua. Tuy nhiên, biến động chính trị khiến cho chính sách này bị ách tắc. Các nhà kinh tế nhận định rằng sau khi giải tán quốc hội, chính phủ Thái Lan không thể đưa ra bất kỳ chính sách nào, cả những chính sách thực hiện trước đây cũng không tránh khỏi sự ngưng trệ.

Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *