Tại buổi họp về điều hành xuất khẩu gạo diễn ra chiều 3.5 ở TP.HCM, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết trong tháng 4.2013, Trung Quốc vẫn nhập khẩu nhiều gạo của Việt Nam nhất nhưng cũng là thị trường hủy hợp đồng mua gạo nhiều nhất.
Cụ thể, tổng số lượng hợp đồng bị hủy trong 4 tháng đầu năm là 280 ngàn tấn, gồm có 190 ngàn tấn hợp đồng từ năm 2012 chuyển sang và 90 ngàn tấn hợp đồng ký trong năm 2013.
Nước hủy hợp đồng nhiều nhất là Trung Quốc với 141 ngàn tấn, Philippines 39 ngàn tấn, các quốc gia châu Phi 52 ngàn tấn…

Theo Trung Hiếu (Thanh Niên Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *