Ngày 20/3/2013, Trung tâm Phát triển Vùng nguyên liệu của Angimex đã trúng thầu bán 20 tấn lúa giống 6976 cho Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp.
Đây là bước tiến mới trên con đường thâm nhập của Angimex vào thị trường vật tư nông nghiệp, khi ngành Sản xuất và kinh doanh lúa giống được bổ sung vào ngành nghề của Công ty từ tháng 12/2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *