Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 2 tuần đầu tháng 11 đạt trên 142.000 tấn, đưa tổng khối lượng xuất khẩu từ đầu năm lên gần 5,9 triệu tấn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Số liệu của VFA cho thấy khối lượng giao hàng từ ngày 01/11 đến ngày 14/11/2013 đạt 142.265 tấn, trị giá FOB đạt 60,023 triệu USD, trị giá CIF đạt 62,420 triệu USD
Lũy kế xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 14/11 đạt 5,876 triệu tấn, trị giá FOB đạt 2,526 tỷ USD, trị giá CIF đạt 2,616 tỷ USD.
Trong đợt giao hàng của 2 tuần đầu tháng 11, gạo 3-10% tấm chiếm tỷ trọng lớn nhất với khối lượng xuất khẩu đạt gần 81.000 tấn, tiếp đến là gạo thơm các loại đạt hơn 23.000 tấn, và gạo 25% tấm đạt gần 21.000 tấn.
Châu Phi là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn này với khối lượng đạt hơn 67.000 tấn, tiếp đến là Châu Á với gần 48.000 tấn.

Theo Trung Nghĩa (Người Đồng Hành)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *