Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 3/2016, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 471,09 triệu tấn, giảm 2% so với 480,7 triệu tấn năm ngoái do diện tích gieo cấy và năng suất giảm do thời tiết bất lợi.
Sản lượng gạo tại Nam Á, Đông Nam Á và Bắc Mỹ đóng góp lớn nhất vào mức giảm sản lượng gạo toàn cầu năm 2015-2016. USDA cũng hạ dự báo sản lượng gạo của Indonesia và Peru trong khi nâng dự báo sản lượng gạo của Ấn Độ.
Theo dự báo của USDA, diện tích trồng lúa toàn cầu năm 2015-2016 đạt 157,7 triệu ha, giảm so với 159,95 triệu ha năm 2014-2015 và giảm nhẹ so với 158,5 triệu ha dự báo hồi tháng trước. USDA dự báo diện tích trồng lúa tại Brazil, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Tanzania, Thái Lan và Mỹ đều giảm, chủ yếu do thời tiết bất lợi vì hiện tượng El Nino.
Năng suất bình quân đạt 4,45 tấn/ha, giảm nhẹ so với 4,46 tấn/ha năm 2014-2015.
USDA ước tính tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 484,2 triệu tấn, tăng 1,6 triệu tấn so với năm trước và tăng nhẹ so với 483,7 triệu tấn trong dự báo hồi tháng trước. Tiêu thụ gạo của Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đều được dự báo tăng, trong khi tiêu thụ gạo tại Hàn Quốc và Mỹ lại giảm.
Theo đó, lượng gạo tồn kho cuối vụ năm 2015-2016 giảm 13% xuống 90,5 triệu tấn. Trong khi đó, tỷ lệ tồn kho-sử dụng đạt 18,7%, giảm so với 21,5% năm ngoái và ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2006-2007.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *