Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 4, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2014-2015 đạt 474,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với 486,9 triệu tấn năm 2013-2014 và giảm so với 474,9 triệu tấn dự báo tháng trước.
Cũng trong báo cáo tháng 4, USDA đã hạ dự báo sản lượng gạo của Việt Nam niên vụ 2014-2015 xuống 20,05 triệu tấn do sản lượng vụ đông và xuân giảm, đồng thời hạ dự báo sản lượng gạo của Indonesia xuống 36,3 triệu tấn do gieo cấy vụ chính muộn hơn thường lệ.
Theo USDA, diện tích trồng lúa toàn cầu niên vụ 2014-2015 đạt 159,6 triệu ha, giảm nhẹ so với 161,2 triệu ha năm ngoái, chủ yếu do diện tích gieo cấy tại Indonesia, Việt Nam và châu Phi cận Sahara giảm. Năng suất lúa toàn cầu dự báo đạt 4,44 tấn/ha.
Tiêu thụ gạo toàn cầu 2014-2015 ước đạt 483 triệu tấn, tăng 2,9 triệu tấn so với năm ngoái nhưng giảm 600.000 tấn so với 483,6 triệu tấn dự báo hồi tháng trước.
Tồn kho cuối vụ 2014-2015 ước đạt 98,6 triệu tấn, giảm 8% so với 106,4 triệu tấn năm ngoái và giảm 900.000 tấn so với 99,5 triệu tấn dự báo hồi tháng trước.
 
Nguồn: Nhịpcaudautu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *