Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 10/2015, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-2016 đạt khoảng 474 triệu tấn, giảm 1% so với năm trước và giảm so với 475,8 triệu tấn dự báo trước đó, do diện tích gieo cấy cũng như năng suất giảm do điều kiện thời tiết bất lợi.
Sản lượng gạo tại Đông Nam Á, Bắc Phi và Bắc Mỹ được dự đoán giảm mạnh nhất.
USDA cũng hạ dự báo triển vọng sản lượng gạo của Thái Lan, Ấn Độ và Mỹ, nhưng nâng triển vọng sản lượng tại Tanzania, Madagascar và Kenya.
Theo ước tính của USDA, diện tích trồng lúa năm 2015-2016 đạt 159,2 triệu ha, giảm so với 160,2 triệu ha năm 2014-2015, chủ yếu do diện tích tại Thái Lan giảm.
Năng suất bình quân ước đạt 4,44 tấn/ha, giảm nhẹ so với 4,46 tấn/ha niên vụ 2014-2015.
Tiêu thụ gạo toàn cầu 2015-2016 dự đoán đạt 487,5 triệu tấn, tăng 1% so với năm trước và tăng nhẹ so với 487,4 triệu tấn dự đoán trong tháng trước, chủ yếu do tiêu thụ gạo của Trung Quốc tăng mạnh, ngoài ra tiêu thụ gạo của Bangladesh, Brazil, Indonesia và Philippines cũng tăng.
Tồn kho cuối vụ 2015-2016 ước đạt 88,3 triệu tấn, giảm 13% so với năm trước và giảm so với 90,2 triệu tấn dự báo trong tháng 9.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-2310-3289923/#ixzz3qbb7bjVd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *