Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 11/2015, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-2016 đạt khoảng 473,5 triệu tấn, giảm 1% so với niên vụ trước do diện tích gieo cấy và năng suất giảm vì điều kiện thời tiết bất lợi. Con số này cũng giảm so với 474 triệu tấn dự đoán hồi tháng trước.
USDA hạ dự báo triển vọng sản lượng gạo năm 2015-2016 của Philippines, Campuchia, Bangladesh, Mexico và Guyana, nhưng cũng cho biết sự sụt giảm sản lượng của các nước này được bù đắp bằng sự gia tăng sản lượng tại Sri Lanka, Afghanistan, Hàn Quốc, Iran, Paraguay và Mỹ.
Diện tích trồng lúa niên vụ 2015-2016 được dự đoán đạt 159,2 triệu ha, giảm so với 160 triệu ha năm trước, chủ yếu do diện tích gieo cấy tại Thái Lan giảm mạnh.
Năng suất trung bình niên vụ 2015-2016 ước đạt 4,43 tấn/ha, giảm nhẹ so với 4,46 tấn/ha niên vụ 2014-2015.
Tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 486,2 triệu tấn, tăng 1% so với năm trước, nhưng giảm so với 487,5 triệu tấn dự báo hồi tháng 10. Tiêu thụ gạo tại Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều được dự báo tăng.
Tiêu thụ gạo được dự báo vượt sản lượng năm thứ 3 liên tiếp. Theo đó, USDA ước tính tồn kho cuối vụ 2015-2016 giảm 12% xuống 91 triệu tấn.
Tỷ lệ tồn kho/sử dụng năm 2015-2016 đạt 18,7%, giảm so với 21,5% trong năm trước đó.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-2011-3292666/#ixzz3sUgauKOT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *