Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sau khi tăng 12% trong tuần đầu tháng 8 lên 443 USD/tấn, lại sụt giảm còn 420 USD/tấn tuần trước.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2012 xuất khẩu gạo đạt 348.000 tấn, trị giá FOB 146,4 triệu USD, trị giá CIF 151,3 triệu USD.
Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1 đến ngày 15/8/2012 đạt 4,523 triệu tấn, trị giá FOB 2,014 tỷ USD, trị giá CIF 2,058 tỷ USD, giảm 10,9% về lượng và 19,44% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính trong tuần từ 9/8-15/8, Việt Nam xuất đi 165.300 tấn, giảm so với 182.850 tấn gạo xuất khẩu tuần đầu tháng 8.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sau khi tăng 12% trong tuần đầu tháng 8 lên 443 USD/tấn, lại sụt giảm còn 420 USD/tấn trong tuần trước.
Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 6-6,5 triệu tấn gạo trong năm 2012. Như vậy, để đủ chỉ tiêu Việt Nam cần xuất khoảng 2 triệu tấn gạo nữa trong vòng 4 tháng rưỡi còn lại, tương đương trung bình xuất đi 111.000 tấn/tuần.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *