Số liệu mới nhất từ VFA cho thấy các cả nước chỉ xuất khẩu được hơn 400.000 tấn gạo trong tháng 11, mức thấp thứ ba kể từ đầu năm nay.
Cụ thể, khối lượng giao hàng từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2013 đạt 410.423 tấn, trị giá FOB đạt 181,694 triệu USD, trị giá CIF đạt 201,753 triệu USD.
Đây là tháng có khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay và thấp thứ ba sau mức hơn 340.000 tấn của tháng 2 và hơn 404.000 tấn của tháng 1.
Số liệu của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cũng cho thấy lũy kế xuất khẩu từ đầu năm đến hết tháng 11 đạt 6,413 triệu tấn, trị giá FOB đạt 2,647 tỷ USD, trị giá CIF đạt 2,755 tỷ USD.
Trong đợt giao hàng của cả tháng 11, gạo 3-10% tấm chiếm tỷ trọng lớn nhất với khối lượng xuất khẩu đạt gần 170.000 tấn, tiếp đến là gạo thơm các loại đạt gần 84.000 tấn.
Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn này là Châu Á với khối lượng đạt hơn 235.000 tấn, tiếp đến là Châu Phi với hơn 103.000 tấn và Châu Mỹ với hơn 47.000 tấn.
Theo Tổng cục Hải Quan, tính đến giữa tháng 11, gạo vẫn đứng trong nhóm 10 mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Theo Gafin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *