TIN ANGIMEX

Công bố thông tin

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm:

Ông Ngọ Văn Trị

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự hành chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – kể từ ngày 24/9/2020.

(đính kèm QĐ số 456/QĐ-XNK ngày 24/9/2020 của HĐQT)

Công bố thông tin

Thực hiện Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thống nhất thành lập các Công ty con ttrực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:

1. Thành lập các Công ty con trực thuộc:

a. Công ty TNHH Lương thực Angimex

b. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Angimex

c. Chuyển đổi Công ty con Dasco từ Công ty CP sang Công ty TNHH Một thành viên.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện (theo lộ trình đã xác định).

(đính kèm Nghị quyết của HĐQT)

Công bố thông tin

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Miễn nhiệm nhân sự thuộc Ban Tổng Giám đốc:

a.      Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Võ Thanh Bào kể từ ngày 14/09/2020. Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin nghỉ việc của Ông Võ Thanh Bào.

b.      Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết ban hành.

c.      Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Ông Võ Thanh Bào sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày miễn nhiệm.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

a.      Bổ nhiệm Bà Huỳnh Mỹ Loan đang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

b.      Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết

(đính kèm Trích Nghị quyết HĐQT lần họp thứ 42)

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan như sau:

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548