Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Angimex:
1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh:

sodo01
1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức theo chức danh:

sodo02
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Angimex Food:

sodo06
3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Angimex Trading:

sodo04
4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Dasco:

sodo05

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548