Thông tin bất thường

+ Các quyết định của ĐHĐCĐ
+ Mức cổ tức, hình thức trả cổ tức năm 2013
+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông nhận cổ tức năm 2013 là ngày 07/05/2014.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548