Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 3 sang thị trường châu Á tăng 5 lần

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tháng 3 Việt Nam xuất khẩu 613.164 tấn gạo, tăng 3,3 lần so với 182.400 tấn tháng 2/2015 và tăng 4% so với 590.329 tấn tháng 3/2014. Trong khi xuất khẩu gạo sang châu Á, châu Phi và châu Mỹ tăng, xuất khẩu sang châu Âu và Australia lại giảm.

Tháng 3, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Á đạt 536.839 tấn, chiếm 87,5% tổng khối lượng xuất khẩu cả tháng, tăng 5 lần so với 112.818 tấn trong tháng 2/2014 và tăng 16% so với 464.111 tấn tháng 3/2014.

Xuất khẩu gạo sang châu Phi đạt 34.545 tấn, chiếm 6%, tăng 2 lần so với 14.798 tấn tháng 2/2015, nhưng giảm 27% so với 47.297 tấn tháng 3/2014.

Xuất khẩu gạo sang châu Mỹ trong tháng 3 đạt 37.255 tấn, chiếm 6% tổng khối lượng xuất khẩu trong tháng, tăng 11% so ví 33.587 tấn tháng 2/2015, nhưng giảm 41% so với 62.726 tấn tháng 3/2014.

Xuất khẩu gạo sang Australia trong tháng 3 đạt 1.618 tấn, giảm 56% so với 3.659 tấn tháng 2/2015 và giảm 7% so với 1.745 tấn tháng 3/2014; trong khi đó, xuất khẩu sang châu Âu và CIS đạt 2.908 tấn, giảm 83% so với 17.538 tấn tháng 2/2015 và giảm 80% so với 14.450 tấn tháng 3/2015.

Về chủng loại, xuất khẩu gạo 5% tấm đạt 100.567 tấn, chiếm 16% tổng khối lượng xuất khẩu; xuất khẩu gạo thơm đạt 71.220 tấn, chiếm 12%, xuất khẩu gạo 15% tấm đạt 179.782 tấn, chiếm 29%; xuất khẩu gạo 25% tấm đạt 114.635 tấn, chiếm 19%; xuất khẩu gạo nếp đạt 35.328 tấn, chiếm 6%.

 

Nguồn: NCĐT

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548