Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trong Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex):
1. Ông Trần Hữu Hiệp thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 12/4/2019, chỉ đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban Kiểm soát – được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016 – 2020.
(Đình kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS.19 ngày 12/4/2019 về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 – 2020).

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548