CBTT về Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 17/3/2020.

  2. Tỷ lệ thực hiện: Một (01) cổ phiếu phổ thông – Một (01) quyền biểu quyết

  3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến 10/4/2020 (thứ sáu).

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548