Công bố thông tin

Báo cáo thường niên 2019 điều chỉnh ở những điểm sau:

     – Nhận định tình hình thị trường và định hướng năm 2020

     – Doanh thu và Lợi nhuận hợp nhất năm 2020 (được ĐHĐCĐ thông qua)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548