Tin Angimex

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu bổ sung nhân sự, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển vị trí sau: (đọc tiếp…)

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và bổ sung nhân sự, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548